Điều hòa Chiller

Hệ thống điều hòa Chiller Trane gồm một hay nhiều máy trung tâm kết hợp thành một hệ thống tổng thể cho toàn bộ khu vực. Hệ thống điều hòa trung tâm chiller sử dụng nước hoặc gió qua các hệ thống đường ống dẫn nước vào các dàn trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí

Các loại điều hòa trung tâm chiller phổ biến gồm: